Avís legal

Domicili social: Ramon i Cajal 2-16 , 08370 Calella, Barcelona

Telèfon: (+34) 937 690308

E-mail: reservas@hotelesplai.net

1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la pàgina web d'Hotel Esplai quedarà subjecte a aquestes condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat d'Hotel Esplai suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.

Hotel Esplai es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets d'Hotel Esplai i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la seva comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus titulars legítims o que resulti legalment permès;

• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d'Hotel Esplai o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al reconeixement;

• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web d'Hotel Esplai

• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a Hotel Esplai remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: reservas@ecohotelsgestio.com

• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades obtingudes a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic;

• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant;

• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;

• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;

• De qualsevol manera menyscabi la reputació d'Hotel Esplai o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Hotel Esplai o de tercers, o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;

• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Hotel Esplai

• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Hotel Esplai

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web d'Hotel Esplai estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel Esplai o a tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Hotel Esplai no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web d'Hotel Esplai ni dels continguts proporcionats per tercers. Hotel Esplai no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis

Hotel Esplai ***
Hotel Esplai ***
Hotel Esplai ***
Hotel Esplai ***
Hotel Esplai ***
Hotel Esplai ***